Körkortsfirning

Grym öl
Torulf får numera köra både mammutar och öllastbilar!

Poängsättning är 1-5 där 5 är som små jiggande röda tomtenissar och 1 är värre än den värsta julhysteri. Alla ölsorter har poängsatts med stor noggrannhet och med opartiska bedömningar!

Ölnamn

Skumhet

Smak

Förpackningsgrymhet

Helhetsintryck

Respekt för namnet

Bonuspoäng beroende på humör

Totalpoäng

Kerkomse Tripel

"Avancerat tortyrredskap/flaskupphällningsmakapär"

Torulf

0,7

3,65

2,5

3

3,3

4 pga de här kerkombären förkommer på märkligt sätt men ganska sött

Schwamp

0,5

3,5

3

3,3

3,5

4 pga förkommen bamsekerkomse

Totalt

1,2

7,15

5,5

6,3

6,8

8

34,95

Spezial Rauchbier Lager

"Denna öl hade nog passat till spetsnaz... brygd till spetsnaz kufiska toner"

Torulf

0,7

2,7

3

3

2

4 pga nu ska det rökas på motorvägen

Schwamp

0,5

2,5

2,5

2,5

3

3,5 pga Torulf har nu Spetsnazkort för öllastbil

Totalt

1,2

5,2

5,5

5,5

5

7,5

29,9

Rudolph's Ruin

"Rudolph's ruinerade svin"

Torulf

1,5

2,5

4

3

4,5

4,5 pga jiggande renar jiggar loss på motorvägen

Schwamp

3

3

5

3,5

4,5

4 pga ovärdigt fulla renar jiggar tydligen loss på motorvägen (enligt torulf)

Totalt

4,5

5,5

9

6,5

9

8,5

43

The Fort Collins Brewery Rocky Mountain IPA

"The extreme black surgeon general mammoth takes a hop trot from unfamiliar territory with an intense floral nose"

Torulf

3

4,25

8,5

5

3,2

10 pga pure rocky mountain water... NOT!!! it's mammoth piss

Schwamp

3,5

5

8

5

3,5

5 pga nattsvart mastodont med stukad snabel löper amok i klippiga bergens snowboardparker

Totalt

6,5

9,25

16,5

10

6,7

15

63,95

Smyttynose Robust Porter

"Nu vill de att vi ser hur vi ser ut... ska jag verkligen gå hem med henne?"

Torulf

4,5

3,8

5

4

4

7 pga Starke Adolf porrar loss med sin kagge! han har inget sexpack

Schwamp

-

-

-

-

-

tidigare provningstillfälle

Totalt

4,5

3,8

5

4

4

7

28,3

ÖL ÖL ÖL

Tillbaka till ölrecensionsportalen